fbpx
Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

ATRONIC.STORE

§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Klientów oraz Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego w tym tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Wysyłka do Polski prowadzona jest z terenu Polski.

 1. Sklep internetowy firmy ATRONIC ELECTROMAGNETIC SHIELD LTD dostępny pod adresem internetowym ATRONIC.STORE z siedzibą w Wielkiej Brytanii – Annexe Victoria House, Bersted Street, Bognor Regis, PO22 9QE wpisany jest do Brytyjskiego Rejestru Firmowego – Companies House. Company number: 12198146. Unique Taxpayer Reference (UTR): 81501 16381. Kapitał zakładowy 1000 GBP. Adres email: atronic@atronic.store

§ 2

Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 • Sprzedawca – ATRONIC ELECTROMAGNETIC SHIELD LTD
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 • Sklep / Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ATRONIC.STORE
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość. Zamówienie jest możliwe tylko przy jednoczesnej akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 • Konto – konto (opcjonalne) klienta w Sklepie są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta (opcjonalne)
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: atronic@atronic.store
 2. Na stronie Serwisu w zakładce KONTAKT znajdują sie namiary na naszą stronę Facebook oraz elektroniczny Formularz Kontaktowy
 3. Adres Sprzedawcy: Annexe Victoria House, Bersted Street. Bognor Regis. PO22 9QE, United Kingdom
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

77 1560 0013 2288 8097 8000 0006

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów oraz składania zamówień niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu smartfon, laptop, komputer
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies
 4. zainstalowany program FlashPlayer

§ 5

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie Sklepu jest dostepne dla wszystkich i nie wymaga zakładania Konta. Opcja złożenia Konta jest dostępna lub niedostępna w zależności od tego jaką politykę aktualnie prowadzi Serwis. Złożenie zamównienia jest możliwe bez zakładania Konta, poprzez podanie niezbędnych informacji w celu realizacji Zamówienia. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż tylko Produktów nowych.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie (opcjonalne)

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Opcja zakładania konta w Sklepie nie zawsze jest dostępna, w zależności czy Sklep aktualnie korzysta z tej opcji.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, emali, adres dostawy, numer telefonu. Dane Osobowe są chronione (szczegóły w Polityce Prywatności).
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat edytować Dane lub usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”
 2. Okreslić ilość w jakiej zamawiamy dany Produkt i kliknąć „UAKTUALNIJ KOSZYK”
 3. Nastepnie kliknąć „PRZEJDŹ DO KASY”
 4. Zalogować się na swoje konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu
 5. Wybrać sposób dostawy (jeżeli są opcje)
 6. Jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę powinien wpisać niezbędne dane do wystawienia faktury w okienko – Uwagi do zamówienia.
 7. Wybrać jedną z dostępnych form płatności
 8. Wyrazić zgodę na akceptację Regulaminu Sklepu poprzez zaznaczenie okienka –  Przeczytałem/am i akceptuję regulamin *
 9. Kliknąć przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ”
 10. W przypadku przelewu Klient otrzymuje numer konta na które ma dokonać wpłaty. Jeżeli opłata nie wpłynie na konto Sprzedawcy w przeciągu 10 dni, Zamówienie zostaje anulowana.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z aktualnie dostępnych metod dostawy Produktu:

– Rejestrowana przesyłka pocztowa

– Kurier

 • Klient może skorzystać z aktualnie dostępnych metod płatności:

– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

– Płatność kartą płatniczą (poprzez PayU lub Przelewy24)

– Płatności elektroniczne (PayPal)

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Podstawą Umowy sprzedaży jest dokonanie przez Klienta Zamówienia w sklepie potwierdzając je przyciskiem – „KUPUJĘ I PŁACĘ”
 2. Klient zostaje poinformowany o złożeniu zamówienia wiadomością email.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą nastepuje w momencie poinformowania Klienta o zaksięgowania jego opłaty za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 4. Produkt jest wysyłany tego samego dnia lub dnia następnego.
 5. Produkt jest wysyłany jak najszybciej, aczkolwiek Sprzedawca ma prawo do zwłoki z wysyłką z powodu nieprzewidzianych wypadków, aż do momentu ich rozwiązania. W przypadku niemożności wysłania towaru w przeciągu 72 godziny Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Klient ma prawo zadecydować czy zgadza się na proponowane przez Sprzedawcę warunki terminu dostawy czy rezygnuje z Zamówienia i odzyskuje 100% kwoty za zamówienie.

§ 10

Dostawa

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.

2. Koszt dostawy podany jest w trakcie procesu składania Zamówienia.

3. Dostawa odbywa się poprzez Pocztę Polską lub inną firmę wysyłkową.

4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.

5. Dostawa Produktu do Polski odbywa się z terenu Polski.

6. Produkt wysyłany jest przesyłką rejestrowaną w kopercie bąbelkowej.

8. Za niedostarczeni, zagubienie lub uszkodzenie przesyłki odpowieda Sprzedawca, chyba, że Klient wybrał inną formę dostawy niż najtańsza proponowana przez Sprzedawcę.

9. W przypadku uszkodzonej przesyłki uprasza się odbiorcę o fotodokumentację przesyłki aby ułatwić proces reklamacji. Jest to opcjonalne aczkolwiek bardzo pomocne.

10. W przypadku niedostępności Produktu na terenie Polski Klient zostanie poinformowany o wysyłce z innego kraju Unii Europejskiej oraz oraz wiążącymi się z tym kosztami wysyłki przed złożeniem zamówienia.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy – Zwrot Towaru

 1. Zwrot lub wymiana towaru są darmowe.
 2. Klient może w terminie 14 dni od odbioru przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby dokonać Zwrotu towaru należy wydrukować i wypełnić  Formularz Zwrotu oraz dołączyć go do paczki ze zwracanym towarem. Formularz Zwrotu dostępny jest na dole strony w stopce Serwisu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia drogą elektroniczną przed upływem 14 dni od otrzymania przesyłki. Formularz elektroniczny znajduje się w stopce (na dole strony ATRONIC.STORE) – Reklamacja / Wymiana / Zwrot. Odebranie zgłoszenia elektronicznego przez naszą firmę zostanie potwierdzone emailem zwrotnym.
 4. Klient pokrywa koszty przesyłki ze zwracanym Produktem.
 5. Przesyłka powinna być zapakowana przynajmniej w kopertę bąbelkową o formacie takim samym jak format w którym przyszła dostawa do Klienta.
 6. Zwrot należy wysłać przesyłką rejestrowaną – list polecony lub paczka.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem i przeprowadzeniu oględzin produktu.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Michał Podhajski, Warszawa, 01-432, ulica Erazma Ciołka 28 m. 47 – niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 12

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Produkty objęte są prawem Rękojmi.
 3. Za wady fabryczne produktu odpowiada Sprzedawca.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Michał Podhajski, Warszawa, 01-432, ulica Erazma Ciołka 28 m. 47

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane Osobowe i Polityka Prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w serwisie ATRONIC.STORE jest firma ATRONIC ELECTROMAGNETIC SHIELD LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii – Annexe Victoria House, Bersted Street, Bognor Regis, PO22 9QE wpisanego do Brytyjskiego Rejestru Firmowego – Companies House. Company number: 12198146. Unique Taxpayer Reference (UTR): 81501 16381. Kapitał zakładowy 1000 GBP. Adres email: atronic@atronic.store

2. Serwis przetwarza tylko niezbędne Dane Osobowe w celu:

 • Obsługi zamówienia
 • Obsługi zwroty towaru (Formularz Zwrotu)
 • Obsługi reklamacji (Formularz Reklamacji)
 • Obsługi konwersacji (Formularz Kontaktowy)
 • Obsługi marketingowej (Newsletter)

3. Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia lub obługi form komunikacji podanych w punkcie 2. Dane osobowe nie są udostępniane, ani sprzedawane innym podmiotom do celów marketingowych. Administrator przetwarza Dane tylko w celu reliazacji zamówienia, obsługi form komunikacji podanych w punkcie 2 lub informowania o promocjach, nowych produktach itp. (Newsletter). Administrator przetwarza Dane Osobowe za zgodą Klienta i dokonuje tego w obrębie prawa wspólnotowego, które na to zezwala. Dokonując zamówienia Klient dobrowolnie korzysta z wtyczek renomowanych serwisów płatności PayU lub Przelewy24, z którymi współpracuje nasz serwis. Dokonując zamówienia Klient zgadza się na zaadresowanie do niego przesyłki z zamówieniem i wysłanie jej Pocztą Polską lub – jeżeli zajdzie taka potrzeba – inną firmą wysyłkową. Dane podane w Formularzu przetwarzane są tylko na potrzeby danego Formularza. Dane przetwarzane są tylko w zakresie prawa. Klientowi przysługuje wgląd w Dane jakie umieścił w Formularzu oraz ich modyfikacja. Klient ma również prawo zadecydować o zakończeniu zgody na przetwarzanie Danych i usunięciu Danych.

4. Dane Osobowe w serwisie ATRONIC.STORE zabezpieczone są poprzez połączenie szyfrowane – Certyfikatem SSL  -symbol kłódki przy internetowym adresie strony.

5. Dane Osobowe zabezpiecza również Umowa Powierzenia Danych Osobowych zgodna z RODO zawarta pomiędzy Administratorem serwisu, a renomowanym serwerem Home.pl oraz program antywirusowy.

6. Newsletter – Klient może dobrowolnie zapisać sie na Newsletter, czyli wyrazić zgodę na sporadyczne przesyłanie mu informacji o promocjach, zniżkach, konkursach, produktach, nowościach od serwisu ATRONIC.STORE. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

7. Serwis pozyskuje informacje o Klientach oraz ich aktywności w Serwisie w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Klienta informacje w formularzach lub przy zamównieniu
 2. Poprzez gromadzenie plików Cookies – Ciasteczka.

8. Serwis korzysta z plików Cookies (Ciasteczka) w celu zapewnienia optymalnego serwisu Klientowi. Ciasteczka to dane informatyczne, a głównie maleńkie pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu poprzez, które Klient korzysta z serwisu. Ciasteczka mogą być w każdej chwili skasowane w opcjach przeglądarki Klienta. Zakres stosowania Ciasteczek może być również kontrolowany przez Klienta w opcjach jego przeglądarki (symbol kłódki przy adersie internetowym). Jeżeli Klient ma taką wolę może skasować Ciasteczka i zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokować Ciasteczka. Celem stosowania Ciasteczek w naszym serwisie jest:

 • Lepsza obsługa Klienta
 • Optymalizacja działania serwisu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa
 • Statystyki

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności z powodu rozwoju Serwisu, technologii lub zmian prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. O zmianach będziemy informawać w widoczny sposób.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ATRONIC.STORE. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

11. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim w momencie wprowadzenia takiej opcji.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W sprawach nieuregulowanych bezpośrednio regulaminem stosuje się prawo kodeksu cywilnego lub przepisy innyhc aktów prawnych mających zastosowanie do funkcjonowania i działalności sklepu.

§ 16

Kwestie opcjonalne

1. Klient posiada nieodpłatną możliwość ekstatycznego cieszenia się życiem i całą obfitością jaką obdarował go Wszechświat – Ziemia. Woda. Powietrze i Słońce – a takie jakości jak wdzięczność, radość, empatia i miłość są zawsze do natychmiastowego pobrania przez Klienta bezpośrednio z jego własnego wnętrza na mocy jego świadomej decyzji.