fbpx
Menu Zamknij

Państwowy Instytut Badawczy (RAPORT)

Badanie zostało przeprowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy CIOP Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie / Zakład Bioelektromagnetyzmu. Temat: Badanie skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego przez próbki 2 materiałów

  • Materiał z jakiego wykonana jest A-CZAPKA został oznaczony literą A
  • Skład materiału: 50% Bambus, 40% Srebra, 10% Spandex
  • Badanie zostało przeprowadzone na okoliczność zastosowania: A – jednej warstwy materiału oraz AA – dwóch warstw materiału
  • A-CZAPKA wykonana jest z podwójnego (2 warstwy) materiału = AA

Wyniki badań podane w tabelkach na stronie 4 dla AA (podwójna warstwa materiału tekstylnego A) odnoszą się do technologii w jakiej wykonana jest A-CZAPKA. Tabelka przedstawia współczynnik wielokrotności ekranowania pola elektromagnetycznego podany w procentach oraz w decybelach.

Aby uzyskać współczynnik procentowy – ile procent pola elektromagnetycznego (elektrosmogu) blokuje materiał – należy użyć wzoru:  100% x ((K(E)-1) / K(E)) Tak wygląda przeliczenie wartości z tabelki AA według wzoru:

2.4 GHz        K(E) = 135        100% x 134 / 135 = 99,25%

3.8 GHz        K(E) = 66          100% x 65 / 66 = 98,48%

5 Ghz            K(E) = 9,6         100% x 8,6 / 9,6 = 89,58%


ZAOKRĄGLAJĄC I PODSUMOWUJĄC:

A-CZAPKA wykonana z podwójnej warstwy materiału, ekranuje smog elektromagnetyczny dla danej częstotliwości na poziomie:

2.4 GHz  – 99% (43 db)

3.8 GHz  – 98% (34 db)

5    GHz  –  89% (20 db)